Velkommen til vores hjemmeside


 
Facebook:

Så er Fyns Veteranknallert klub med på Facebook.
Så hvis du er bruger af dette sociale medie kan du følge os her : https://www.facebook.com/123fvkk?fref=ts     
  

 
Herunder kan du se hvilke arrangementer som vi snart deltage i:
 

 24.2.2017 Generalforsamling FVK, Lilleskov teglværk kl 19.00

 
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører,

2. Formandens beretning ved Kurt Larsen,

3. Fremlæggelse af regnskab ved Leif Larsen,

4. Indkomne forslag,

5. Fastsættelse af kontigent for 2018,

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt

bestyrelsessuppleant:

På valg er: Max Hansen

John Grønning

Folmer Pedersen

Flemming Poulsen

Suppleant på valg: Lennarth Diernisse.

7. Valg af bilagskontrollør samt

bilagskontrollørsuppleant samt kasserer.

8. Eventuelt: Herunder kan intet vedtages men

alle forslag kan drøftes og diskuteres af

generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal sendes til:

Kurt Larsen, Bannervej 17, 5690 Tommerup St.

Eller: kurtkubiklarsen@gmail.com

Tilmelding er et must da vi skal bestille pålægsmadder.

Tilmelding senest 8 dage før til Kurt Larsen på 2054 6853.

 

 
17.3.2017 Klubaften Lilleskov teglværk kl 19.00
 

Fredag den 17.3.2017 afholder klubben sin 1. klubaften hvor

det er muligt at tage nogle stumper med som man tænker kunne

have interesse for andre af klubbens medlemmer. Samtidig

med dette er der rig mulighed for at komme ud og snakke med

andre ligesindede omkring alverden samt om mulige

renoveringsprojekter.

Har dette fanget din interesse er du meget velkommen denne

aften på Lilleskov Teglværk klokken 19.00.

 

  
6.5.2017 Åbningsløb Lilleskov Teglværk
 

 
20.5.2017 Kolding Fjord og bælt løbet
 

 
3.6.2017 Stenstrup løbet
 

 
10.6.2017 Egeskov løbet
 

 
17.6.2017 Sydvest fyn løbet
 

 
1.7.2017 Langelandsløbet, Rudkøbing
 

 
15.7.2017 Ollerup løbet
 

 
5.8.2017 Fuglezoo løbet, Nårup
 

 
19.8.2017 Flæsk og persilleløb, Gislev
 

 
20.8.2017  Velo tour de Lillebælt
 

 
26.8.2017 Brugsløbet, Morud
 

 
9.9.2017   1 gears løbet     
 

 
23.9.2017 Afslutningsløb, Sanderum  
 

 
Se flere FVK arrangementer her: http://www.123fvkk.dk/39098364
 

 
Nye medlemmer:

Til de personer som gerne vil være medlem af Fyns Veteranknallert Klub, vil bestyrelsen gerne opfordre jer til at skrive til Leif Larsen på skylon1@privat.dk. og informere ham om jeres navn, adresse, postnummer og by samt om I ønsker at få en eller flere knallerter forsikret.