Sikkerhed hos F.V.K.

Til information til alle medlemmer i F.V.K. skal det nævnes, at vi til hvert løb/ træf i F.V.K. regi har en mobil hjertestarter med.

Den bliver passet og plejet efter alle kunstens regler.

Dette må meget gerne nævnes til mulige nye medlemmer samt hos andre knallertklubber i Danmark, hvis der nu skulle være nogen som er nysgerrige herfor.

Endvidere har vi 3 refleksveste med til hvert løb så den forreste kører, den midterste og den bagerste har en på, det vil sige at der er ikke nogen kørere der bliver glemt ude på ruten, idet vi har det motto der hedder: Alle ud og alle ind. Ingen kørere bliver ladt i stikken og vi har også en opsamlervogn med hvis der er nogen som går i stykker og som man ikke kan reparere ude på stedet.

Med dette i mente, glæder vi os til at se til vores løb/ træf i 2018.
de bedste hilsner fra bestyrelsen i F.V.K.