Tekst deadline

Al tekst som skal med i klubbens medlemsblad Snøfteren skal være redaktøren i hænde senest den 2. December 2018.

For sent ankommet materiale vil blive rykket til næstkommende klubblad.