Klubbens kasserer

Klubbens kasserer  er:

Aase Larsen

tlf. 30 55 46 83


kasserer.fvkk@gmail.com

 

 
Klubbens kasserer, Aase Larsen, ønsker at klubbens medlemmer skriver en mail til hende med følgende informationer: 
 
Navn, 
 
mailadresse, 
 
telefonnummer, 
 
medlemsnummer 
 
Idet man fremover vil få sendt girokortet på medlemskontingent via mail. 
 
 
Informationerne skal sendes til følgende mail: 
 

kasserer.fvkk@gmail.com