Klubbens kasserer

Midlertidig kasserer er Formand Kurt Larsen 20 54 68 53