Højme løbet

Min kone og jeg havde planlagt løbet i nogle måneder, hvor jeg havde
snakket med Mikkel fra mit arbejde af, som gerne ville ligge hus/grund til
ved vores hovedpause og han bor tæt ved Beldringe Lufthavn. Ruten gik
gennem Ravnebjerg, Korup, Gl. Korup, Næsbyhoved-Broby, Allesø (1.
pause ved hallen) og ud til Lumby Mølle hvor Mikkel stod klar til at køre
forrest hjem til sin bopæl hvor hans forældre og venner stod klar med
amerikanerbiler og grillede pølser, dejlig kombi.
Efter middagspausen kørte vi igennem Allesø, Næsbyhoved-Broby,
Skovshøjrup, Amager ud til Langesø Slot som blev pause nummer 3. Efter
pausen kørte vi gennem Langesø, Skallebølle, Tommerup St., Brændekilde
og til Højme.
Jeg vil gerne takke de deltagende kørere for at køre fornuftigt og passe på
hinanden, endvidere skal lyde en stor tak til min kone for hjælpen med
kaffen, min svoger Martin for at køre opsamlervogn og min svigerfar Max
Hansen for at hjælpe med ruten og køre som official.
Til sidst vil jeg ønske alle klubbens medlemmer en god sommer og håber
at I får nogle gode løb/ træf.
Jeg glæder mig til, at se Jer ovre på Ærø til det løb som jeg står for, hvor vi
skal ud og køre på de skønne små veje som øen er kendt for.

Thomas Redaktør.